Uusi tekonurmi 2021 - Raahen liikuntamahdollisuudet paranevat
17.9.2020 14:52 Uutiset / Pääsivusto

Raahen urheiluseurat esittävät tekonurmen rakentamista Koivuluotoon.

Raahen Koivuluodon monitoimikentän hankesuunnitelma

Uuden liikuntapaikan avulla voidaan vahvistaa Raahen vetovoimaa erityisesti lapsiperheille ja mahdollistaa yhä useammalle liikuntaharrastus. Koivuluodon alueen uusi liikuntapaikka vahvistaa Raahen vetovoimaa urheilukaupunkina ja mahdollistaa turnausjärjestelyjä muun muassa jalkapallossa ja pesäpallossa. Koivuluodon urheilupuistoon sijoittuvan kentän avulla voidaan vahvistaa lähiliikuntapaikkatoimintaa, liikuntaharrastusten elinvoimaisuutta ja urheiluleirijärjestelyjä, turnaustoimintaa ja urheilijoiden kehitystä. Hanke edistää myös harrastajamäärän kasvua, seurojen elinvoimaisuutta ja päätoimisuuden lisääntymistä.

Kentän hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet yhteistyössä Pattijoen Urheilijat juniorit ry, Pattijoen Urheilijat ry, AS Moon ry sekä FC Raahe ry. Kenttä vahvistaa kaikkien hankesuunnitteluun osallistuneiden seurojen toimintaedellytyksiä.

Liikkumattomuuden kustannukset on arvioitu Suomessa 3-4 miljardiksi euroksi vuosittain. Määrätietoisilla toimenpiteillä ja ennakoinnin avulla saadaan karsituksi kolmasosa kaikenikäisten liikkumattomuuden kustannuksista. Liikuntaharrastuksen avulla lapsen ja nuoren itsevarmuus, itseluottamus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja koulumenestys kehittyvät sekä paranevat merkittävästi.

Tutkimuksilla on osoitettu, että liikunnalla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia ter­veyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Säännöllisellä liikunnan harrastamisella saadaan säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon, ikääntymisen, syrjäytymisen, työelämän ja ennenaikaisen eläköity­misen kustannuksiin. Nuorten ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää, sillä Raahen kaupungilla kuluu vuosittain noin 3 miljoonaa euroa nuorten hoitopäiväkustannuksiin nuoriso- ja sijaiskodeissa.

Uuden tekonurmen rakentamiselle on suuri kysyntä Raahessa. Tämän hetkinen Raahen kenttäkapasiteetti jalkapalloharjoituksiin nykyaikaisin standardein vastaa noin puolta tämän hetkisiin pelaajamääriin suhteutettuna. Pesäpallon alue- ja jalkapallon piirisarja- sekä kutsuturnauksiin tämänhetkinen kenttäkapasiteetti ei ole riittävä, mikä ei vastaa Raahen seurojen odotuksia vuoden 2021 ja eteenpäin suunnitelluista tapahtumista. Vuositasolla tekonurmikentän hoitokustannus on 1,3 euroa käyttötuntia kohden.


   
Lisää uutisia
T10-11
«  Lokakuu   »
Kategoriat