VALMENNUSLINJA JUNIOREILLE

1 TARKOITUS
1.1 VALMENTAMISEN TOTEUTTAMINEN SEURASSAMME

2 VALMENNUSLINJAN RAKENNE

3 LASTEN VAIHE (5-11 -vuotiaat)

3.1 I- ja H-JUNIORIT (7-8 -vuotiaat ja nuoremmat)
3.1.1 Taito (aina molemmat jalat, n. 30 % harjoitusajasta)
3.1.2 Pelikäsitys
3.1.3 Taitavuus
3.1.4 Maalivahti
3.1.5 Oma harjoittelu

3.2 G-JUNIORIT (9-vuotiaat)
3.2.1 Taito (35 % harjoitusajasta)
3.2.2 Pelikäsitys
3.2.3 Taitavuus
3.2.4 Maalivahti
3.2.5 Omaharjoittelu

3.3 F-JUNIORIT (10-vuotiaat)
3.3.1 Taito (40 % harjoitusajasta)
3.3.2 Pelikäsitys
3.3.3 Taitavuus
3.3.4 Maalivahti
3.3.5 Omaehtoinen harjoittelu


3.4 E-JUNIORIT (11-vuotiaat)
3.4.1 Taito 40 % harjoitusajasta
3.4.2 Pelikäsitys
3.4.3 Fysiikka
3.4.4 Maalivahti
3.4.5 Omaehtoinen harjoittelu

4 NUORTEN VAIHE (12-15 -vuotiaat)

4.1 D-JUNIORIT (12-vuotiaat)
4.1.1 Taito (n. 35-40 % ajasta)
4.1.2 Pelikäsitys
4.1.3 Fysiikka
4.1.4 Maalivahti

4.2 D-JUNIORIT (13-vuotiaat)
4.2.1 Taito (n. 30-35 % ajasta)
4.2.2 Pelikäsitys
4.2.3 Fysiikka
4.2.4 Maalivahti

4.3 C-JUNIORIT (14-15 -vuotiaat)
4.3.1 Taito (n. 20-30 % ajasta)
4.3.2 Pelikäsitys
4.3.3 Fysiikka
4.3.4 Maalivahti

5 HUIPPUVAIHE (16-20 -vuotiaat)

5.1 B17 ja A- nuoret (16-20 -vuotiaat) Liite. Urheilijaksi kasvaminenVALMENNUSLINJA JUNIOREILLE

1 TARKOITUS

Tämä valmennuslinja määrittelee suuntaviivat FC Raahen juniorivalmennukselle ikäluokittain. Tavoitteena on luoda junioreille mahdollisuus kasvaa ja kehittyä seurassamme johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti seuran määrittelemässä arvomaailmassa.
Suunnitelman tavoitteena on myös auttaa ja ohjata valmentajia oman valmennustoimintansa suunnittelussa, sekä helpottaa uusien valmentajien aloitusvaihetta, että valmentajien vaihtumista.

Seuran pelaajapolun päämääränä on valmentaa kaikkia löytämään oman tavoitetasonsa kilpa-, haaste- ja harrastejoukkueiden avulla ikäluokissa 6-19-vuotta. Huipulle tähtääviä pelaajia kehitetään kohti Kakkosen tasoa, AC Oulun edustusta sekä eri ikäluokkien Huuhkaja/Helmari- ja maajoukkuetasoa.


11.1 VALMENTAMISEN TOTEUTTAMINEN SEURASSAMME

Valmentaminen perustuu seuramme valitsemaan Kaikki Pelaa -toimintaperiaatteiseen.
Seuran valmennuslinja tarkistetaan vuosittain.

Valmentamisessa on olennaista muistaa peli-ilon ilmapiiri, sillä pelaajille kolme tärkeintä asiaa ovat ilmapiiri joukkueessa, kivat joukkuekaverit ja valmennuksen laatu. Palloliito tutki asian helmikuussa 2016 ja vastaajia oli yli 1000.
Tavoitteena on, että valmentajat laativat omat valmennussuunnitelmansa seuran valmennuslinjaan nojautuen. Suunnitelman tulee sisältää kausi- ja kuukausikohtaiset suunnitelmat kirjallisina.

FC Raahen valmennuslinja toteuttaa kokonaisvaltaista ja yksilökeskeistä valmennusta. Valmennuksessa painotetaan Suomen Palloliiton valmennuslinjan mukaisia avainasioita ikäkausittain.

Koko­naisvaltainen valmennus jalkapallovalmennuksessa tarkoittaa että pelaaja nähdään kokonaisuutena ja moniulotteisena yksilönä.Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa pelaajan tai joukkueen valmentautumiseen tarvitaan taitojen harjoittamisen, taktisen osaamisen, fyysis-motoristen ja psyykkisten ominaisuuksien kehittämisen lisäksi sitä että pelaajan yleinen elämäntilanne ja toimintaympäristö tukevat sitoutumista pitkäjänteiseen harjoitteluun.

Yksilökeskeisellä valmennuksella tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa, jonka tavoitteena on huomioida pelaaja yksilönä ja kehittää pelaajan yksilöllisiä valmiuksia eri osa-alueilla.

2 VALMENNUSLINJAN RAKENNE JA TASORYHMÄT

Valmennuslinja jakautuu kolmeen osaan:

 • Lasten vaihe
 • Nuorten vaihe
 • Huippuvaihe

Jokaisella osiolla on omat yleissuuntaviivat ja tavoitteensa. Kullakin ko. maailmaan kuuluvalla ikäluokalla on omat tarkennetut valmennusohjeensa ja tavoitteensa. Tämä suunnitelma antaa kuitenkin vain suuntaviivat ja ohjeistaa, mitä uusia asioita kussakin ikäluokassa tulee junioreille opettaa syvennettäessä jo aiemmin opetettuja asioita.
Valmentajat laativat omat valmennussuunnitelmansa ja suunnittelevat harjoitteensa itsenäisesti.

Jalkapallon opettaminen on suunnitelmassa jaettu neljään eri osa-alueeseen:

 1. Pallon hallinta potkut ja syötöt, haltuunotot, pääpeli ja kuljetukset
 2. Pelikäsitys pallollinen/palloton pelaaminen, hyökkäys ja puolustaminen jne.
 3. Fysiikka motoriikka, juokseminen, ketteryys jne.
 4. Maalivahti maalivahdin omat tekniikat ja pelaaminen.

Tasoryhmät ja tasojoukkueet

Tasojoukkue on melko kiinteä osaamis- ja aktiivisuustason mukaan valittu ryhmä pelaajia. Tasoryhmittely on joustavampi keino eriyttää harjoittelua ja pelaamista. Näin saavutetaan homogeninen harjoitteluympäristö ja nopeutetaan pelaajien kehittymista kaikissa tasoryhmissä.

Määrällisenä tavoitteena on synnyttää E10-ikäluokan jälkeen jokaiseen ikäluokkaan kilpa-, haaste - ja harrastejoukkue. Laadullisena tavoitteena on saavuttaa Pohjoisen kilpasarjoissa Mestaruussarjan taso ja nuoremmmissa ikäluokissa Pohjoisen enemmän pelanneiden taso.

Osaamistasoihin jakamisen taustalla on pyrkimys antaa jokaiselle harrastajalle haasteita henkilökohtaisen kehitystasonsa mukaan. Tavoitteena on lasten ja nuorten onnistumisten määrän kasvattaminen erityisesti harjoituksissa ja oikealla tavalla myös peleissä.

Tämän ohjeistuksen tarkoitus on tukea tässä asiassa.

Tasojoukkue= Osaamistason mukaan valittu kiinteä ja melko tarkasti rajattu ryhmä pelaajia. Suositellaan isoissa seuroissa aikaisintaan noin E10 -ikäluokasta alkaen.

Tasoryhmä= yksittäisessä harjoituksessa/pelissä/turnauksessa käytetty ryhmä pelaajia. Ryhmän koostumus vaihtelee harjoituksesta/pelistä/turnauksesta riippuen. Tasoryhmien väliset raja-aidat pidetään matalina ja siirtyminen ryhmästä toiseen on joustavaa ja säännöllistä. Tasoryhmäjakoa voidaan käyttää harjoittelussa ja pelaamisessa jo harrastuksen alusta alkaen.

Lasten Perusjoukkuetoiminnan lisänä oleva taito- ja kykykoulutoiminta on seurassa tasoryhmittelyä. Tasoryhmät harjoittelevat usein kenttäalueella yhtä aikaa ja ryhmillä on sama/samoja valmentajia.

FC Raahen aloitteleville 6-7-vuotiaille on tammi-helmikuussa jalkapallokoulu, johon huoltajan tulee osallistua ohjaamiseen apuohjaajana.

Jalkapallokoulusta muodostetaan 12 pelaajan harjoitusryhmiä maalis-toukokuun halliharjoittelua varten, kun valmentajat on selvillä.

- palaajat kasvavat harjoitusten sisäiseen tasoryhmittelyyn vuosien aikana, jolloin muutostarve ei vuosittain ole iso. Valmentajat jakavat tarpeen mukaan pelaajia harjoituksen sisällä tasoryhmiin.

F8 - ympärivuotisen ikäluokkajoukkueen perustaminen - alkaa normaali ikäluokkatoiminta - harjoittelua sopivasti tasoryhmissä tai aivan sekaisin - pelit sekajoukkueilla

F9 - harjoittelu kuten F8, pelitoiminnassa aktiivi- ja haastajatason pelejä

E10 ja E11 - aikaisintaan tasojoukkueet - erilliset valmentajat, jotka keskittyvät oman ryhmän valmentamiseen

- valmentajat arvioivat toukokuussa ja marraskuussa mahdollisten tasojoukkueiden pelaajat ja informoivat ne vanhemmille ja pelaajille

- eri tason joukkueilla vuositasolla yhteistä ja erillistä tekemistä

- joukkueet kasvavat tasoryhmittelyyn vuosien aikana, jolloin muutostarve ei vuosittain ole iso

- ikäluokkien toimihenkilöt hoitavat koko ikäluokan

- pelaajaa ei pudoteta 1 tason joukkueesta pois, jos pelaaja on motivoitunut ja haluaa olla joukkueessa

- 1 tason pelaajat käyvät pelaamassa myös 2. tason pelejä ja päinvastoin

Nappulaliigan pelit on harrastetoimintaa noin 6-11 –vuotiaille. Tähän toimintaan osallistuu ikäluokkien ulkopuolisia jalkapallon harrastajia.

* Taitokoulu- ja kykykoulutoimintaa tarjotaan myös haastajatasolle. * Tyttöjä on ikäluokissa vähemmän Tasoeroja huomioidaan monin eri tavoin. Toiminnassa on huomioitu, että tyttöjä tulee mukaan lajin pariin myös myöhemmin.

D-ikäluokasta alkaen joukkueiden taustat ja toiminta eriytyy, mutta ikäluokassa tehdään toteutetaan edelleen yhteistä toimintaa.

- valmentajat arvioivat toukokuussa ja marraskuussa mahdollisten tasojoukkueiden pelaajat avoimissa harjoituksissa ja informoivat ne vanhemmille ja pelaajille marraskuun aikana

Tasojoukkuiden tasoryhmien muodostamiseen vaikuttavat pelaajan ominaisuudet:

MOTIVAATIO JA HENKISET OMINAISUUDET

Pelaajan oma tahto ja motivaatio harjoitteluun osana joukkuetta

PERUSTAITO

kyky toteuttaa jalkapallon erilaisia teknisiä suorituksia siten, että siitä on hyvä jatkaa peliä

 • ensimmäinen kosketus
 • harhautukset
 • syötöt
 • potkut
 • pääpeli
 • pallonhallinta
 • kuljettaminen
 • käännökset

TAITAVUUS

kyky hallita omaa kehoaan niin, että perustaitojen omaksuminen ja kehittäminen on mahdollista

 • ketteryys
 • tasapaino
 • koordinaatio
 • rytmikyky
 • reaktionopeus

PELITAITO JA PELIKÄSITYS

kyky hyödyntää perustaitoa ja taitavuutta tarkoituksenmukaisesti pelitilanteissa

FYYYSISET OMINAISUUDET

liikkuvuus, nopeus, kestävyys, voima, lihaskunto

3 LASTEN VAIHE (5-11 -vuotiaat)

Leikkimaailmassa luodaan perusta lasten Kaverimaailmassa harjoiteltavien pelillisten ja yksilöllisten taitojen jatkokehitykselle. Niinpä harjoittelun pääpaino tulee olla lajin perustaitojen opettamisessa.
Monipuolinen liikunta, notkeus-, ketteryys-, nopeusharjoitukset pallon käsittelyn ohella tukevat lapsen motorista kehittymistä. Harjoitukset sisältävät paljon erilaisia leikkejä ja pelejä, temppuratoja pallon kanssa ja ilman.

Taidon opettelusta tehdään luonnollinen osa toimintaa ja kannustetaan lapsia alusta lähtien omaehtoiseen taitoharjoitteluun. Tehtäviä kentällä vaihdellaan monipuolisesti.
Suositaan osallistumisia taitotapahtumiin taidon oppimisen herkkyyskauden ajoittuessa etenkin ikävuosiin 9-12. Motorisen oppimisen herkkyyskausi on parhaimmillaan juuri 7-11 -vuotiailla.

Henkilökohtaiset taidot opitaan juuri tässä ikävaiheessa, jonka vuoksi harjoitusten tulee sisältää paljon taitavuuden ja taidon opettamista. Erillistä anaerobista kestävyys harjoittelua ei tarvita, vaan tarvittava kestävyys luodaan pallollisessa harjoittelussa sekä monipuolisessa perusliikunnassa.

Avoin, innostava / kannustava ilmapiiri yhdessä lasten eri aikaan tapahtuvan kehittymisen huomioimisen kanssa luodaan lapselle ympäristö, joka saa heidät innostumaan jalkapallosta ja saadaan heidät tuntemaan yhteenkuuluvuutta muiden joukkueen pelaajien kanssa. Joukkueilla on selkeät pelisäännöt, joiden laatimisessa myös lasten on alusta lähtien tärkeä olla mukana.
Kannustetaan kokeilemaan muitakin lajeja. Vanhemmat mukaan toimintaa tukemaan.

Harjoitusten vaativuus kasvaa lasten siirtyessä ikäluokasta toiseen. Harjoittelu ja pelaaminen tapahtuu omassa ikäryhmässä. Mikäli ko. asiasta halutaan poikettavan, asiasta keskustellaan seuran junioripäällikön, joukkueiden valmentajien ja ko. lasten vanhempien kanssa ennen siirtymistä. Eriyttävää, yksilön eri kehitysvaiheita huomioivaa harjoittelua tehdään perusjoukkueiden sisällä.

U7-U11 hyökkäämisen opettamisen avainasiat

 • Pidä pallo omalla joukkueella, ja jos mahdollista, pelaa eteenpäin
 • Kehitä hyökkäyspelissä monipuolinen 1v1-osaaminen
 • Pyri murtautumaan vastustajan puolustuksen läpi nopeasti ja yllättävästi
 • Kehitä pallonkäsittelytaitoa molemmilla jaloilla
 • Älä luovu pallosta helpolla ja löydä syötölle aina kohde
 • Harjoittele maalintekotilanteiden luomista ja kehitä maalintekotaitoja
 • Tilanteenvaihto: hyökkäyspelin ensimmäinen vaihe on pelata riiston jälkeen pallo eteenpäin omille tai kuljettaa eteenpäin

U7-U11 puolustamisen opettamisen avainasiat

 • Aktiivinen puolustuspelaaminen kohti palloa
 • Välitön reagointi pallonmenetykseen
 • Estä vastustajan eteneminen ja puolusta tilanne loppuun saakka
 • Riistä pallo takaisin vastustajalta mahdollisimman nopeasti
 • Anna pelaajan reagoida ja tehdä valinnat itse


3.1 I- ja H-JUNIORIT (7-8 -vuotiaat ja nuoremmat)

Nämä ovat ns. aloitusikäluokat, joissa lajin pariin tullaan mukaan. Mukaan tulevien ensikokemukset lajista ja seuramme toimintatavoista ovat avainasemassa harrastuksen jatkumisessa ensikertoja pidemmälle. Lyhytjännitteisyys, leikkiminen ja liikkuminen ovat tässä iässä keskeisissä osissa. Pelimuoto 5v5, jossa pelataan neljän pelaajan timantilla ts.salmiakkimuodolla. Sen avulla opetetaan kolmen pelaajaan yhteistyötä hyökkämisessä ja toisen aallon hyödyntämistä. Pelitavan avulla opetetaan kolmen pelaajan yhteistyötä puolustusalueella ja hyökkäyskärjen avulla muodon pituuden pitämistä.5v5 pelitapa tarkemmin linkistä https://fcraahe.fi/materiaalipankki/?download=17675

Harjoitusten tuleekin olla leikinomaisia, hauskoja ja iloisia, sisältäen monipuolisia pelejä, leikkejä ja kilpailuja.
Taidon ja pelikäsityksen opetuksessa keskitytään yhden pelaajan yksilötaitoihin ja ratkaisuihin.

Suositellut harjoitusmäärät huipulle tähtääville:

 • U7 ja nuoremmat: 1-2 x 60 min, henkilökohtainen harjoittelu 5 x 60 min, taitokoulu 1 x 60min
 • U8: 3 x75-90 min, henkilökohtainen harjoittelu 6 x 60 min, taitokouilu 1 x 75-90 min
 • pelit U7 ja nuormmat 50-60 kpl per vuosi
 • pelit U8 60-80 kpl per vuosi

Suositellut harjoitusmäärät harrastejoukkueissa U7 1 x 60 min viikossa ja U8 2 x 60 min viikossa.

3.1.1 Taito (aina molemmat jalat, n. 30 % harjoitusajasta)

 • Pallon hallinta (apuna Coerver, tanoke jne. metodit)
 • Syötöt/potkut: sisäsyrjä
 • Haltuunotot: sisäsyrjä, jalkapohja, reisi
 • Kuljetus: sisäsyrjä, ulkosyrjä
 • Pallon kanssa leikkiminen / kikkailun alkeet
 • Sivurajaheitot paikaltaan
 • Pukkauksen alkeet (pehmeä pallo, oma pallo paikaltaan käsistä)
 • Laukaus nilkalla paikallaan olevaan palloon / oma kuljetus
 • Jokin harhautus ja kääntymismalli.

3.1.2 Pelikäsitys

 • ”Futiksen idean” selvitys
 • Puolustus ja hyökkäys 1 v 1
 • Pelaajien väliset etäisyydet, sijoittumisen alkeet
 • Peliasennon avainasiat ja yläjalan/suojan puolien käyttö

3.1.3 Taitavuus

 • Tasapaino, ketteryys, notkeus
 • Nopeus /liikkuvuus (liiketiheys)
 • Valmistavaa koordinaatioharjoittelua

3.1.4 Maalivahti

 • Perusasentojen läpikäynti
 • Mahdollisimman monelle

3.1.5 Oma harjoittelu

 • Pallon hallintaan liittyviä asioita kuten kikkailu, ponnauttelu ja peruskuljetukset. Kannustetaan pitämällä esim. Oma Ennätys -seurantaa.


3.2 G –JUNIORIT (9-vuotiaat)

Harjoitteiden vaativuutta lisätään hieman, taitoradat, kannustaminen omaehtoiseen harjoitteluun. Leikinomaisuus edelleen keskeistä. Muistetaan, että lapset kehittyvät eri tahtiin. Pelimuoto 5v5. https://fcraahe.fi/materiaalipankki/?download=17675
Taitavuuden ja taidon opetuksessa edelleen pääpaino yksilötaidoissa, tuodaan mukaan kahden pelaajan välistä yhteistyötä
Suositellut harjoitusmäärät huipulle tähtääville:

 • 3 x 75-90 min per viikko, taitokoulu 1 x 75-90 min
 • omatoiminen harjoittelu 6 x 60 min per viikko
 • pelit 60 - 80 per vuosi

Suositellut harjoitusmäärät harrastejoukkueissa 2 x 75 min viikossa.

3.2.1 Taito (35 % harjoitusajasta)

 • Vanhojen taitojen syventäminen, pallon hallinta aina mukana, seuraavassa uudet asiat:
 • Syötöt/potkut: nilkka, sisäterä, ulkoterä
 • Sivurajaheitto vauhdilla
 • Haltuunotot jalan eri osilla, rinnalla, päällä, paikalla ja liikkeessä
 • Käännökset, harhautukset
 • Kuljetukset eri tilanteissa
 • Pukkaus kaverin heitosta, ohjaus
 • Pallon hallintaa eri tavoin, ponnauttelu, kikkailu jne.

3.2.2 Pelikäsitys

 • Syöttövarjosta poistulo
 • Etäisyydet
 • Liikkuminen taaksepäin pelattavaksi/eteenpäin pelattavaksi
 • Pelin leventäminen
 • Hyökkäys 1v1 ja 2v1 tilanteet, pelaaminen tyhjään tilaan, seinäsyöttö
 • Puolustus 1v1, 2v1 sijoittuminen, prässi
 • Opetellaan puhumista kentällä VARO, SYÖTÄ jne.
 • Suojaaminen

3.2.3 Taitavuus

 • Ketteryys, notkeus, voima (oma vartalo), liiketiheys ja reaktionopeus
 • Tasapaino, rytmiharjoitukset
 • Juoksutekniikka (lähtönopeus), askellusharjoitteet esim. tikapuutekniikka

3.2.4 Maalivahti

 • Maata pitkin tulevat pallot, edestä, sivulta
 • Tasapaino, joustaminen, kaatuminen, potku käsistä
 • Heitot
 • Pelin avaus heitolla / potkulla maasta ja käsistä
 • Mahdollisimman monelle pelaajalle

3.2.5 Omaharjoittelu

 • Taidon jotain osa-alueita, pallon hallintaa.


3.3 F-JUNIORIT (10-vuotiaat)

Harjoitteiden vaativuutta lisätään hieman, taitoradat, kannustaminen omaehtoiseen harjoitteluun. Leikinomaisuus edelleen keskeistä. Muistetaan edelleen, että lapset kehittyvät eri tahtiin. Pelipaikkojen vaihtelu runsasta. Pelaaminen oman ikäluokan sarjoissa 8v8. Pelitapa 8v8 tarkemmin https://fcraahe.fi/materiaalipankki/?download=1767...

Taitavuuden ja taidon opetuksessa edelleen pääpaino yksilötaidoissa, lisätään kahden pelaajan välistä yhteistyötä.

Pelaaminen oman ikäluokan sarjoissa 8v8. Pelijärjestelmä sekä pojilla että tytöillä mv+3-3-1. Tämä mahdollistaa prässin, tuen ja varmistuksen opettamisen puolustuslinjan avulla ja laitapuolustajien nousemisen opettamisen. Kolmen pelaajan keskikenttä mahdollistaa rohkean pelaamisen opettamisen keskustan kautta. Yhden kärjen avulla opetetaan pelimuodon pituuden pitämisen ja hyökkäyksen viimeistelyn neljän pelaajan yhteistyöllä kuten 5v5-pelimuodossakin.


Suositellut harjoitusmäärät huipulle tähtääville :

 • 3-4 x 90-120 min per viikko-taitokoulu 1-2 x 90 min
 • omatoiminen harjoittelu 7 x 60 min
 • pelit 80 - 100 kpl per vuosi

Suositellut harjoitusmäärät 2 x90 min viikossa.

3.3.1 Taito (40 % harjoitusajasta)

 • Vanhojen taitojen syventäminen aina mukana, hieman pelinomaisuutta lisää, pienryhmien suosiminen.
 • Syötöt/potkut: jalkaterän eri osat, kierre potku sisä-/ulkoterällä, keskitykset (kaaripallo), laukaus vastapalloon, puolivolley
 • Heitto jalkaan, liikkeeseen, tyhjään tilaan
 • Haltuunotot: reisi, rinta, pää liikkeestä
 • Kuljetus: pujottelut, suunnanmuutokset, kääntymiset ajoituksineen
 • Harhautukset: valelaukaus, askelharhautus, vartaloharhautus
 • Pallonriistot: perustaklaus olka olkaa vasten
 • Pukkaukset heitoista ohjaten, jatkaen, syöksyen
 • Pallon hallintaa eri tavoin, ponnauttelu, kikkailu jne.

3.3.2 Pelikäsitys

 • Paljon 1v1, 2v2 ja 2v1 tilanteita, pienpelejä
 • Hyökkäys: Seinäsyöttö, jalasta haku, läpiajo
 • Puolustus: Prässäys ja tukeminen
 • Puhumisen lisääminen

3.3.3 Taitavuus

 • Jatketaan G9 painopistealueilla

3.3.4 Maalivahti

 • 3-4 maalivahtia joukueessa
 • Ilmapallot jalat maassa + hyppääminen
 • Jaloilla pelaaminen
 • Heittäytyminen maahan lähelle ja kauas
 • Pelin avaukset pelitilanteen mukaan

3.3.5 Omaehtoinen harjoittelu

 • Pallon hallintaa, taidon osa-alueita.


3.4 E-JUNIORIT (11-vuotiaat)

Harjoitteiden vaativuutta lisätään, taitoradat, kannustaminen edelleen omaehtoiseen harjoitteluun. Osallistutaan taitokilpailuihin. Jokainen huolehtii viimeistään nyt omista varusteistaan. Maalivahdit vakiintuvat, muilla ei vakinaisia pelipaikkoja.
Taitavuuden ja taidon opetuksessa edelleen pääpaino yksilötaidoissa, lisätään kahden- kolmen pelaajan välistä yhteistyötä. Osallistumiset taitokilpailuihin.
Voidaan osallistua vuotta vanhempien turnauksiin tai sarjoihin 8v8.Pelitapa tarkemmin https://fcraahe.fi/materiaalipankki/?download=1767...

Suositellut harjoitusmäärät huipulle tähtääville :

 • 3-4 x 90-120 min per viikko, taitokoulu1-2 x 90 min
 • omatoiminen harjoittelu 7 x 60 min per viikko
 • pelit 80-100 kpl per vuosi

Suositellut harjoitusmäärät harrastejoukkueissa 2 x 90 min viikossa.

3.4.1 Taito 40 % harjoitusajasta

 • Vanhojen taitojen syventäminen aina mukana, harjoitteisiin lisää pelinomaisuutta, pien-ryhmätyöskentely. Vastustajien käytön lisääminen
 • Syötöt/potkut: kärkipotku, kierteet, volley, peruspusku sivulle,
 • Haltuunotot: tehostettu harjoittelu paikalla, liikkeessä, vastaan / poispäin
 • Kuljetus: pujottelut, suunnanmuutokset, kääntymiset
 • Harhautukset: syöttöharhautus, jalkapohjaharhautus jne.
 • Pallonriistot: liukutaklaus
 • Pukkaukset heitoista ylös / alas, ohjaus, hypäten

3.4.2 Pelikäsitys

 • Paljon 1v1, 2v2 ja 2v1 tilanteita, pienpelejä
 • Hyökkäys
 • Pallottoman pelaajan liikkuminen, ”takamiehen käyttö”, etäisyydet
 • Takaa kierto
 • Erikoistilanteiden alkeita
 • Puolen vaihto
 • Leveys
 • Puolustus
 • Prässäys ja tukeminen, ohjaus sivuun, pelaaminen maalivahdille
 • Peittäminen, kierrättäminen

3.4.3 Fysiikka

 • Samoin kuin F10:ssä, vaativuutta lisäten

3.4.4 Maalivahti

 • 3-4 maalivahtia joukkueessa
 • Vastaantulot, lähelle, kauas
 • Nyrkkeily, maalin yli / ohi
 • Avausheitot ilmassa ja maata pitkin
 • Liikkuminen takaperin
 • Sijoittuminen, pelin ohjaus äänellä

3.4.5 Omaehtoinen harjoittelu

 • Eri taito-osioita, pallon hallintaa


4 NUORTEN VAIHE (12-15 -vuotiaat)

Tämä ikävaihe on lasten vaiheessa opittujen perustaitojen syventämisen ja pelillisen oppimisen aikaa. Harjoitusten vaativuus ja tempo kasvaa selväst lasten vaiheeseen verrattuna. Taidon opettaminen sisällytetään kasvavassa määrin pitkälti pelinomaisiin harjoitteisiin ikäluokkien vanhentuessa.tärkein muutos on opettamisen painopisteen siirtäminen perustaidon opettamisesta teknistaksiten asioiden opettamiseen.

Nuorten vaiheessa murrosikä tuo mukanaan omat ongelmansa pelaajien mielialojen ja kiinnostusten kohteiden vaihtuessa. Lopettamiskynnys alentuu ja drop-out ilmiön vaara kasvaa. Ikävaiheen kannalta keskeisiä tekijöitä ovatkin kaveruus, yksilöllisyyden kunnioittaminen ja hyväksyminen, opettaminen ja oppimisen tukeminen. Pelaajien erilaiset tarpeet tulee ottaa huomioon ja antaa mahdollisuus osallistua joukkueen toimintaan.

Pelaajien kokoerot voivat olla suuriakin riippuen pituuskasvun vaiheesta, nopeat kasvupyrähdykset voivat aiheuttaa erilaisia koordinaatioon liittyviä häiriöitä, samoin erilaisia kasvukauteen jalkapalloilijoilla yleisiä rasitusvammoja esiintyy. Nämä kaikki tulee ottaa huomioon harjoituksia suunniteltaessa. Kasvupyrähdyksen aikana harjoituskohtaista rasitusta kevennetään 20%:a, ja vältetään jarrutuksia, hyppyjä ja loikkia.

Urheijaksi kasvamisen käsittely luennon avulla tai pelisääntöjen sopimisen yhteydesä huhtikuussa vuosittain ennen piirisarjojen alkua (ravinto, lepo, harjoittelu, palautuminen).

Taito- ja kykyryhmien perustaminen paljon harjoittelua haluaville nousee osaksi toimintaa.

Ikäkausitavoitteena on pelata kilpajoukkueissa vähintään piirin korkeimmalla tasolla.

U12-U15 hyökkäämisen opettamisen avainasiat

 • Maalintekotilanteiden luominen
 • Pallonhallinta vastustajan kenttäpuoliskolla
 • Aktiivinen ja nopea pallollinen pelaaminen
 • Nopean ja hitaan hyökkäyksen varioiminen
 • Nopeiden tilanteenvaihtojen korostaminen
 • Tyhjän tilan hyödyntäminen: linjojen välit, selusta
 • Pelinomainen tekniikka

U12-U15 puolustamisen opettamisen avainasiat

 • Aktiivinen puolustaminen eteenpäin
 • Nopea reagointi pallon menetykseen
 • Nopea tilanteenvaihto
 • Aluepuolustaminen


4.1 D-JUNIORIT (12-vuotiaat)

Nuorin Kaverimaailman ikäluokka. Pelaaminen 8v8. Pelitapa tarkemmin https://fcraahe.fi/materiaalipankki/?download=1767...

Lasten aikaisemmat kehityserot tasaantuvat ennen murrosiässä tapahtuvan kasvupyrähdyksen alkua. Pelaajat osaavat jo suurimman osan erilaisista henkilökohtaisista tekniikoista ja on aika syventää taitojen osaamista.
Pelipaikat alkavat muotoutua muutamaksi peliksi kerrallaan, vaihtelu edelleen runsasta.
Osallistumiset taitokilpailuihin. Voidaan osallistua vuotta vanhempien turnauksiin.

Suositellut harjoitusmäärät huipulle tähtääville:

 • 4 x 90-120 min per viikko, aamutreenit/kykykoulu 2 x 90 min
 • omatoiminen harjoittelu 7 x 60 min per viikko
 • pelit 60 - 80 per vuosi

Suositellut harjoitusmäärät harrastejoukkueissa 2 x 90 min.

4.1.1 Taito (n. 35-40 % ajasta)

 • Aikaisemmin opittujen tekniikoiden tehokas monipuolinen harjoittelu yksin ja pienryhmissä. Tavoitteena pelaajien taitotason syventäminen.
 • Pääpeli taakse, pääpeli ilmaan hypäten
 • Omaehtoinen harjoittelu

4.1.2 Pelikäsitys

 • Paljon 1v1, 2v2, 2v1 tilanteita, pienpelejä
 • Pallo omalla joukkueella
 • Jalasta haku, kierron selvitys, siirtyminen hyökkäykseen, kulmapotkut, paitsio,
 • Pallo vastustajalla
 • Puolustaminen, vastustajan kulmapotkut, vastustajan vapaapotkut, muut erikoistilanteet.

4.1.3 Fysiikka

 • Liikenopeus, kimmoisuus, lihaskestävyyttä, jalkatyö

4.1.4 Maalivahti

 • kaksi vakiomaalivahtia joukkueessa
 • Sijoittuminen eri tilanteissa, henkilökohtaisten taitojen syventäminen.


4.2 D-JUNIORIT (13-vuotiaat)

Pelaaminen 8v8 https://fcraahe.fi/materiaalipankki/download=17677 . Jos päästään pelaamaan Ykköstasolla, niin 13-vuotiaat on nuorin 11v11-pelimuodolla pelaava ikäluokka.11v11 pelitapa tarkemmin https://fcraahe.fi/materiaalipankki/?download=1767...


Lasten aikaisemmat kehityserot tasaantuvat ennen murrosiässä tapahtuvan kasvupyrähdyksen alkua. Pelaajilla riittää vielä motivaatiota omien taitojen kehittämiseen, joita vielä syvennetään pelinomaisuutta lisäten.
Pelipaikat alkavat muotoutua muutamaksi peliksi kerrallaan, vaihtelu edelleen runsasta. Osallistumiset taitokilpailuihin. Tavoiteasettelu ja -seuranta tärkeää.

Suositellut harjoitusmäärät huipulle tähtäävillä:

 • 4 x 90-120 min per viikko, aamutreeni/kykykoulu 2 x 90 min
 • omatoiminen harjoittelu 7 h per viikko
 • ottelut per 60-80 per vuosi

Suositellut harjoitusmäärät harrastejoukkueissa 2 x 90 min viikossa.

4.2.1 Taito (n. 30-35 % ajasta)

 • Aikaisemmin opittujen tekniikoiden tehokas monipuolinen harjoittelu yksin ja pienryhmissä. Tavoitteena pelaajien taitotason syventäminen sisällyttäen osan peliomaisiin harjoitteisiin.
 • Haltuunotot/suuntaaminen, potkut, syöttötarkkuus, harhautukset, pääpeli, rytminvaihdot
 • Omaehtoinen harjoittelu

4.2.2 Pelikäsitys

 • Paljon 1v1, 2v2, 2v1 tilanteita, pienpelejä 3v3. Pelaajakohtainen ja pienryhmä-kohtainen taktiikka.
 • Pallo omalla joukkueella (hyökkäys)
 • Pelin avaaminen, tilanteko itselle ja toiselle, pelin levittäminen ja syvyys, puolenvaihdot, erikoistilanteet ja suunnanmuutospeli
 • Pallo vastustajalla (puolustus)
 • Alle puolustaminen, vastustajan kulmapotkut, vastustajan vapaapotkut, muut erikoistilanteet, prässääminen, peittäminen ja tukeminen, ensimmäisenä palloon, vartiointi

4.2.3 Fysiikka

 • Liikenopeus, kimmoisuus, lihaskestävyyttä, jalkatyö sekä anaerobiset harjoitteet

4.2.4 Maalivahti

 • Siirrytään viimeistään nyt vakiomaalivahtien käyttöön
 • Sijoittuminen eri tilanteissa, pelin avaaminen, yhteistyö muun joukkueen kanssa ja henkilökohtaistentaitojen syventäminen


4.3 C-JUNIORIT (14-15 -vuotiaat)

Kokoerot alkavat tasoittua. Taitotason perusta luotu. Vaaditaan pelaajia tekemään opittuja asioita kokoajan nopeammin ja enemmän pelitilanteisiin liittyen, pelinomaisesti. Peli muuttuu kokoajan fyysisemmäksi, lihashuollon tärkeys lisääntyy entisestään vammojen ehkäisemiseksi.
Pelipaikat vakiintuvat, vaihtelua tarvittaessa. Osallistumiset taitokilpailuihin. Tavoiteasettelu ja -seuranta tärkeää.

Pelimuoto 11v11 , jossa pelijärjestelmä sekä pojilla että tytöillä 4-4-2 tai 4-4-1-1. Siihen siirrytään 8v8-pelimuodosta lisäämällä 3-3-1-järjestelmään yksi toppari, toinen keskikentän pohja ja toinen keskushyökkääjä. 11v11-pelitapa tarkemmin https://fcraahe.fi/materiaalipankki/?download=1767...

Suositellut harjoitusmäärät huipulle tähtääville:

 • 4-5 x 90-120 min per viikko, aamutreeni/kykykoulu 2 -3 x 90 min
 • omatoiminen harjoittelu 7h per viikko
 • ottelut 60 per vuosi

Suositellut harjoitusmäärät harrastejoukkueissa 2 x 90 min viikossa.

4.3.1 Taito (n. 20-30 % ajasta)

 • Aikaisemmin opittujen tekniikoiden säilyttäminen ja syventäminen sisällytettynä paljon pelinomaisiin harjoitteisiin.
 • Haltuunotot/ suuntaaminen, potkut, syöttötarkkuus, harhautukset, rytminvaihdot, pääpeli/suuntaaminen
 • Omaehtoinen harjoittelu

4.3.2 Pelikäsitys

 • Aletaan ottamaan mukaan koko joukkueen taktiikkaa. 3v3 tai useamman pelaajan ryhmät. Kolmen tai useamman pelaajan yhteistyö. Pelipaikkakohtaiset taidot ja tilanneratkaisut.
 • Pallo omalla joukkueella
 • Pelin avaus, tilan teko, pelaaminen syvyyteen ja tyhjään tilaan, vastaantulot ja irtiotot, keskitykset ja erikoistilanteet, yhden kosketuksen peli
 • Pallo vastustajalla
 • Prässääminen/tukeminen, vartiointi (alue/mies), pallon riistot ja taklaukset, erikoistilanne pelaaminen.


4.3.3 Fysiikka

 • Liikenopeus, kimmoisuus, lihaskestävyyttä, jalkatyö sekä alustavat anaerobiset harjoitteet (ei vielä kovaa)

4.3.4 Maalivahti

 • Henkilökohtaiset taidot
 • Sijoittuminen eri tilanteissa, pelin avaaminen, yhteistyö muun joukkueen kanssa, puolustus/hyökkäys.


5 HUIPPUVAIHE (16-20 -vuotiaat)

Ikä on omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista ja niiden toteuttamiseksi tehtävien ratkaisujen aikaa. Pelaajien toimintoja ohjaavat oman tulevaisuuden suunnittelu kaveruuden ohella. Toiset haluavat todella satsata jalkapalloon, toisille riittää pienemmän panostuksen vaativa harrastaminen. Tärkeää onkin, että nuorilla tarvittaessa saatavilla aikuisten tukea ja kannustusta. Pelimuoto 11v11 , jossa pelijärjestelmä sekä pojilla että tytöillä 4-4-2 tai 4-4-1-1. Pelitapa tarkemmin https://fcraahe.fi/materiaalipankki/?download=1767...

Harjoitusmäärät sopeutetaan vastaamaan joukkueen ja pelaajien asettamia tavoitteita vastaaviksi. Huipulle tähtäävillä harjoitusmäärät:

 • Talvikaudella 1,5 h / 4-5x vko + 1 harj.peli/kk, kesällä 1,5 h / 2-4x vko + pelit

Suositellut harjoitusmäärät harrastejoukkueissa 2 x 90 min viikossa.

Urheijaksi kasvamisen käsittely luennon avulla tai pelisääntöjen sopimisen yhteydesä huhtikuussa vuosittain ennen piirisarjojen alkua (ravinto, lepo, harjoittelu, palautuminen).

Ikäkausitavoitteena on pelata kilpajoukkueissa vähintään piirin korkeimmalla tasolla.

5.1 B17 ja A- nuoret (16-20 -vuotiaat)

Harjoittelun pääpaino vahvuuksien kehittämisessä. Voiman ja nopeuden kehittäminen tärkeää.

Lämmittelyssä koordinaatio-, askeltiheys- ja nopeusharjoitteita.

Taitoharjoittelu toteutetaan pelinomaisesti erilaisissa pienpeleissä. Taitoharjoittelun osuus noin 20 % ajasta.

Pelikäsityksen kehittäminen muunmuassa tilanteiden ennakoinnin ja havainnoinnin avulla.

Loppuverryttelyyn voidaan sisällyttää taitoharjoittelua pareittain tai ryhmissä.

Fyysiseen harjoitteluun sisällytetään painojen avulla harjoittelua ohjatusti ja henkilökohtaisilla ohjelmilla.

Roolipelaaminen korostuu, koko joukkueen taktinen pelaaminen keskeistä. Valmentajat laativat omaan pelifilosofiansa toteuttamiseen liittyvät harjoitteet. Tavoiteasettelu tärkeää. Pelisäännöt suositeltavia.

U16-U20 hyökkäämisen opettamisen avainasiat:

 • Maalintekotilanteiden luominen hallitusti
 • Määrätietoisuus ja tehokkuus maalinteossa
 • Pallonhallinnan lisääminen vastustajan kenttäpuoliskolla ja hyökkäysalueella
 • Syöttövarmuuden ja syöttövalikoiman kehittäminen kentän eri alueilla
 • Tilanteenvaihtojen hyödyntäminen
 • Erikoistaitojen syventäminen

U16/-U20 hyökkäämisen opettamisen tavoitteet:

 • Osaa ja ymmärtää nopean, keskinopean ja hitaan hyökkäyksen periaatteet ja kykenee pelaamaan erilaisissa tilanteissa hyödyntäen pelin leveyden, syvyyden ja pelaajien väliset etäisyydet.
 • Pelin eteneminen alueelta toiselle ja kyky hyödyntää eri tavoin positiivisessa ja negatiivisissa peliasennossa olevia pelaajia
 • Pelaajien välinen yhteistyö numeraalisien ylivoimatilanteiden luomiseksi ja hyödyntämiseksi
 • Pelinopeus ja valmius ( pelattavissa oleminen ); kyky lukea peliä eteenpäin, mitä voi tapahtua seuraavassa vaiheessa ( palloton ja pallollinen )
 • Kyky vaihtaa pelin tempoa ( pallollinen ja palloton )
 • Tilanteenvaihdossa kyky tunnistaa tilanne onko mahdollisuus nopealle vai hitaalle hyökkäykselle.
 • Vartalon ja käsien käytön hyödyntäminen pallon suojaamisessa ja tilanhallinnassa 1v1-tilanteissa


U16-U20 puolustamisen opettamisen avainasiat:

 • Puolustamisessa korostuu halu saada pallo takaisin omalle joukkueelle heti menetyksen jälkeen
 • Puolustetaan eteenpäin kohti palloa
 • Aluepuolustaminen; pelaajien välinen yhteistyö puolustaessa


U16-U20 puolustamisen opettamisen tavoitteet

 • 1v1 puolustaminen kentän eri osa-alueilla
 • Pallollista vastustajaa lähimpänä oleva pelaaja puolustaa aina kuin mahdollista eteenpäin, tuki lähimmiltä pelaajilta
 • Prässipelaaminen: 1. Riistä, 2, Estä vastustajaa eteenpäin pelaaminen, 3. Ohjaa halutuille alueille
 • Olennaista tilanteenvaihdon kannalta on päättää millä kentän osa-alueella haluamme voittaa pallon
 • Nopea regointi ja toiminta pallon menetyksen jälkeen tavoitteena voittaa pallo välittömästi takaisin
 • Kyky tunnistaa tilanne, jolloin pallo on mahdollisuus voittaa heti takaisi

LIITE. URHEILIJAKSI KASVAMINEN FC RAAHESSA

FC Raahen pelaajapolulla urheilijaksi kasvaminen sisältää harjoittelun lisäksi lepoa, ravintoa ja sopivaa rentoutta. Alla muutamia käytännön vinkkejä:

Valmistautuminen peliin/harjoitukseen

Valmistautuminen peliin ja harjoitukseen alkaa jo päiviä ennen tapahtumaa. Uni, ruoka, juoma sekä sopiva lepo päivinä ennen peliä ja harjoitusta ovat tärkeitä, jotta energiavarastosi ovat täynnä silloin kun pitää mennä kovaa.

Hyvä ruoka on tärkeää ennen suoritusta. Isompi ateria on hyvä syödä noin 2-4 tuntia ennen harjoitusta. Sen jälkeen voi syödä vielä välipalan noin 1-1,5 tuntia ennen harjoitusta. Pukukopissa voi varusteita laittaessa syödä banaanin ennen harjoituskentälle menoa.

Palautuminen

Palautuminen aloitetaan treenin tai pelin jälkeen tehdyllä loppuverryttelyllä. Noin kymmenen minuuttia rauhallista hölkkää on hyvä loppuverryttely. Rauhallisen treenin jälkeen voi myös tehdä keskipitkiä (10-30s) venytyksiä, mutta kovan pelin tai harjoituksen jälkeen ainakaan kova venyttely ei ole hyvästä. Tällöin voi venytellä kotona muutamaa tuntia harjoituksen tai pelin jälkeen.

Harjoituksen tai pelin jälkeen lihakset ja hermosto tarvitsevat nopeasti energiaa, jotta ne pääsisivät kehittymään. Niinpä etenkin heti suorituksen jälkeen on hyvä syödä välipala ja juoda vettä. Suorituksen jälkeen 1-2 tunnin sisällä on hyvä saada syötyä isompi ateria, jotta palautuminen jatkuisi suotuisasti. Ravinto-osiossa näet esimerkkejä aterioista ja välipaloista.

Nestetankkaus

Olethan huomannut, kuinka kovasti hikoilet treenin tai pelin aikana. Hien mukana menetämme paljon nestettä, ja se vaikuttaa suoritusta huonontavasti. Tämän vuoksi suorituksen aikana pitäisi juoda vettä tai laimeaa urheilujuomaa n. 1,5dl per 15 minuuttia.

Ravinto

Jos haluat kutsua itseäsi urheilijaksi, on sinun myös syötävä hyvin. Pizza, hampurilaiset, karkki ym. eivät anna kehollesi tarpeeksi oikeanlaista ravintoa. Tärkeää on se, että syömme monipuolisesti, ja ettei ruokailujen väli veny liian pitkäksi. Seuraavaksi esimerkkejä terveellisestä ruokavaliosta sekä pelipäivän ruokailuajat.

Aamiaisesimerkkejä:

Aamupuuro + 1-2 palaa täysjyväleipää,jonka päällä kasviksia sekä siivu juustoa tai leikkelettä + kananmuna + lasilliset maitoa ja vettä.

Marjarahka + kasviksia + kananmuna + lasilliset maitoa ja vettä.

Päivän ateriaesimerkkejä:

Tummaa spagettia ¼ lautasellista, lohta ¼ lautasellista sekä kasviksia ½ lautasellista. 1-2 palaa täysjyväleipää + siivu juustoa tai leikkelettä. Lasilliset maitoa ja vettä.

Kanapasta + kasviksia. Lasilliset maitoa ja vettä. Jälkiruoaksi marjoja tai hedelmiä.

Välipalaesimerkkejä: välipalaleipä = ruisleipä , jonka välissä tomaattia, kurkkua ja salaattia + siivu juustoa tai leikkelettä. smoothie = 1dl maustamatonta jugurttia, 1dl marjoja, 2 rkl kauraleseitä. Sekoita aineet sauvasekoittimella

Pelipäivän ravintoaikataulu

klo 8.30 Aamiainen

klo 10.00 Aamuverryttely

klo 12.00 Lounas

klo 14.00 Välipala

klo 16.00 Välipala tai kevyt päivällinen

klo 18.30 PELI

klo 20.30 Välipala

klo 21.30 Illallinen

Nukkuessa kehityt

Hyvä uni on tärkeää, sillä silloin lihaksesi kehittyvät ja pää saa levätä. Jos tulee mentyä myöhään nukkumaan monena iltana peräkkäin, voi muutaman päivän päästä alkaa jalka painaa treeneissä. Pari unetonta yötä ei ole maailmanloppu, mutta meidän urheilijoiden on hyvä saada riittävästi unta säännöllisesti.

Päiväunet ovat myös välillä todella hyvät, jos tuntee itsensä väsyneeksi esimerkiksi koulupäivän jälkeen. Tällöin pikku päikkärit ennen reenejä piristävät sinua, ja olet huippuhereillä treenin alkaessa.

Omaehtoinen harjoittelu

Omaehtoista harjoittelua on pyöräily kouluun, harjoituksiin ja kavereiden luo. Myös pelailu ministadioneilla ja pihapelit kavereiden kanssa monipuolistavat sinua urheilijana. Ulkojäillä pelaaminen tuo talvella mukavaa vaihtelua. Koulun välituntipeleistä saa myös mukavia kokemuksia. FC Raahella on kaikile avoimet ja ilmaiset omaehtoisen harjoittelun vuorot marras-huhtikuussa Arina Areenalla ti ja to klo 16-17.

Muista rentous ja ilo!

Vaikka urheillessa saa ottaa huomioon monia asioita, muista silti ottaa sopivan rennosti. Välillä voi hyvällä omallatunnolla syödä hieman karkkia ja käydä mäkkärissä, kunhan ei tee siitä jokapäiväistä tapaa.

LIITE. HERKKYYSKAUDET

herkkyyskaudet fysiikka.pdf

herkyyskaudet tekninen ja taito.pdf

herkkyyskaudet hyökkäspelaaminen ja sosiaalinen.pdf

Version hallinta


Muutokset 7.2.2021

Päivitetty termit Lasten-, nuorten- ja huippuvaihe


Muutokset 10.4.2018

Lisätty herkkyyskausia kuvaavat liitteet


Muutokset 29.11.2017

lisätty AC Oulun yhteistyöseurojen A-juniorijoukkue, pelimuotojen 5v5,8v8 ja 11v11 pelijärjestelmät, hyökkäys ja puolustuspelin opettamisen avainasiat, urheilijaksi kasvaminen, harjoittelun keventäminen kasvupyrähdyksessä ja ikäkausitavoitteet kilpajoukkueilla.


FC Raahe ry


PL 122, 92101 Raahe

fcraahe@gmail.com

Y-tunnus 0987688-5