5. SEURAN PELISÄÄNNÖT


5.1 Seuran rahastonhoitajan tehtävät

 • Tekee hallituksen kanssa sovituilta osa-alueilta kirjanpidon.
 • Huolehtii laskutuksesta
 • Tiedottaa joukkueille joukkueiden varallisuudesta.
 • Laatii yhdessä joukkueen tukiryhmän kanssa talousarvion kaudeksi (kalenterivuosi)
 • Seuraa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, että edustuspelaajien maksut ovat kunnossa.
 • Huolehtii edustusjoukkueen erotuomarimaksuista.
 • Huolehtii seurasta annettavista tehtävistä.
 • Edustuksen lisenssin (vakuutus) maksaminen joukkueen tililtä keskitetysti ja tositteen huolehtiminen joukkueenjohtajalle.
 • Tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran imagoa nostavasti.
 • Pitää edustusjoukkueen pelaajarekisteriä joukkueenjohtajan avustuksella.
 • Huolehtii seuratoiminnan velvoittamista sopimuksista, ALV-ilm. ja enn.perintäasiat.

5.2 Nappula-ja juniorijaoston rahastonhoitajan tehtävät

 • Tekee kustannusseurannan jaoston kanssa sovituilta osa-alueilta.
 • Tiedottaa joukkueille joukkueiden varallisuudesta.
 • Sopii joukkueiden lisenssin maksuaikataulun ja suuruuden Laatii yhdessä jaoston kanssa talousarvion kaudeksi (kalenterivuosi)
 • Tiedottaa joukkueenjohtajia talousarvion toteutumisesta (kaksi kertaa kaudessa)
 • Seuraa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, jotta pelaajien maksut ovat kunnossa.
 • Huolehtii eri joukkueiden erotuomarimaksuista.
 • Palloliiton juniorilisenssin maksaminen keskitetysti ja tositteen huolehtiminen joukkueen johtajalle.
 • Informoi joukkueille pelaajien jäsenmaksut ja maksutavan.
 • Tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran imagoa nostavasti.
 • Pitää pelaajarekisteriä joukkueenjohtajien avustuksella.

5.3 Sihteerin tehtävät:

 • Huolehtii seuran juoksevista asioista ja kokousasiakirjoista.
 • Hoitaa seuran sisäistä tiedottamista toimihenkilöille
 • Huolehtii seurasta annettavista tehtävistä.
 • Toimii seuran toimihenkilöiden yhdyshenkilönä.
 • Tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran imagoa nostavasti

5.4 Koulutuspäällikkö:

 • Toimii joukkueiden yhdyshenkilönä seuran hallitukseen, joukkueisiin ja Palloliittoon valmentajien koulutusasioissa.
 • Säännölliset valmentajien teemapalaverit kuukausittain ja koulutustoiminnan kehittäminen
 • Fyysisen valmennuksen yhdyshenkilöt ohjaavat ja opastavat fyysistä valmennusta joukkueille joukkueiden tarpeiden mukaan.
 • Maalivahtivalmentajat ohjaavat ja opastavat joukkueita ja niiden maalivahteja joukkueiden tarpeiden mukaan.

5.5 Jaoston varustevastaavan tai edustusjoukkueen huoltopäällikön tehtävät

 • Päättää viimekädessä seuraan hankittavista varusteista yhdessä hallituksen kanssa.
 • Kartoittaa yhdessä joukkueiden kanssa jaoston tai edustusjoukkueen varustetilanteen.

5.6 Seuran hankinnat

 • Seura hankkii tarvittaessa joukkueille tarvikkeita mm. peliasut jne.

5.7 Toimihenkilön tai pelaajan lopettaminen seurassa

 • Jos toimihenkilö tai pelaaja lopettaa seurassa, palauttaa hän kaikki joukkueelta/seuralta saamansa varusteet. Mikäli pelaaja siirtyy toiseen seuraan, kaikki siihenastiset erääntyneet maksut on oltava suoritettuna seuralle siirtopapereiden saamiseksi.
 • Siirtopaperit allekirjoittaa seuran puheenjohtaja edellyttäen, että pelaaja on hoitanut taloudelliset ym. velvoitteensa. Kaikki joukkueen yhteisesti hankkimat tulot jäävät joukkueen / seuran tilille.

5.8 Joukkueen jakautuminen tai toiminnan loppuminen

 • Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille tai hankittu jollakin muilla keinoilla (esim. talkoot), on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilöille. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja omaisuus on seuran omaisuutta. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja käytössä ollut omaisuus palautetaan seuralle. (Paidat, liivit, pallot, keilat, mv-varusteet, jne.)

5.9 Ongelmien ratkaisu

 • Epäselvissä tapauksissa ongelmat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti joukkueen sisällä toimihenkilöpalaverissa.
  Tarvittaessa pelaaja tai pelaajan edustaja voi kääntyä valmennuksen yhdyshenkilöiden tai seuran ongelmanratkaisuryhmän puoleen. Ongelmanratkaisuryhmään kuuluvat seuran puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja), juniorijaoston sihteeri (varalla juniorijaoston puheenjohtaja) ja nappulajaoston puheenjohtaja ( varalla edustusjoukkueen vastuuvalmentaja).
 • Tarvittaessa pelaaja tai pelaajan edustaja voi kääntyä seuran hallituksen puoleen ja lopullinen päätös tehdään hallituksen kokouksessa.

5.10 Rangaistusmenettely

Pelaajat:

 • Pelaajaa voidaan rankaista, jos hän ei noudata joukkueen yhteisesti sopimia sääntöjä tai hän rikkoo Palloliiton kilpailusääntöjä. Rankaisemisesta päättää joukkueen toimihenkilöt. He ilmoittavat välittömästi päätöksestä joukkueelle, rangaistulle pelaajalle sekä hallituksen puheenjohtajalle.

Joukkueen toimihenkilöiden päätäntävalta:

 1. Nuhtelu
 2. Ottelu-/pelikielto
 3. Harjoittelu-/ottelukielto

Hallituksen päätäntävalta:

 1. Määräaikainen erottaminen seurasta
 2. Erottaminen seurasta.
 • Joukkueessa oleva pelaaja voidaan erottaa joukkueesta vain erittäin painavista syistä ja erottamispäätöksen tekee aina seuran hallitus. Erottamiseen liittyvissä tapauksissa noudatetaan seuran sääntöjä, ohjeita, Suomen lakia ja Suomen Palloliiton voimassaolevia kilpailusääntöjä.

Joukkueen toimihenkilöt:

 • Mikäli joukkueen toimihenkilö tai toimihenkilöt ei noudata seuran pelisääntöjä ja joukkueen sisäisiä pelisääntöjä, käsittelee seuran hallitus ko. tapaukset.
 • Seuran hallitus vastaa siitä, että joukkueiden toimihenkilöt noudattavat em. pelisääntöjä. Hallituksella on valtuudet erottaa yhteisiä pelisääntöjä rikkoneen toimihenkilön toimestaan.

Nämä pelisäännöt korvaavat kaikki aiemmat suulliset tai kirjallisesti tehdyt seuran toiminnan pelisäännöt. Seuran hallitus tarkistaa vuosittain toiminnan pelisäännöt järjestäytymiskokouksessaan.

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen voimassaolevia yhdistyslainmukaisia sääntöjä.

FC Raahe ry


PL 122, 92101 Raahe

fcraahe@gmail.com

Y-tunnus 0987688-5