4. JOUKKUEEN PELISÄÄNNÖT

4.1 Joukkueiden pelisäännöt

 • Seuran kunkin nappula- ja juniorijoukkueen pelaajat, vanhemmat ja toimihenkilöt tekevät omat pelisääntönsä ennen harjoitusten tai sarjojen käynnistymistä. Pelisääntöjen noudattamisesta huolehtivat joukkueiden toimihenkilöt. Pelisäännöt jaetaan kaikille joukkueen pelaajille.
 • Mikäli joukkueella ei ole tehtynä pelisääntöjä, noudatetaan seuraavia sääntöjä:

Pelaajasopimus _____________-jalkapallojoukkue

 1. Kannustan kanssapelaajiani ja pidän omalta osaltani huolta siitä, että joukkueessamme säilyy hyvä ja kaverillinen tunnelma.
 2. Yritän aina parhaani, harjoituksissa ja otteluissa.
 3. En koskaan moiti kanssapelaajiani.
 4. Kuuntelen valmentajan ohjeita.
 5. Tulen treeneihin ja otteluihin ajoissa.
 6. Huolehdin pelivarusteistani itse.
 7. FC Raahen pelaajana käyttäydyn hyvin sekä kentällä että sen ulkopuolella. Huolehdin koulutyöt ennen harjoituksia.
 8. Ilmoitan hyvissä ajoin etukäteen valmentajalle, mikäli en pääse osallistumaan otteluun tai turnaukseen.
 9. Pelipäivinä en syö makeisia enkä juo virvokkeita ennen otteluita.
 10. Pelimatkoilla en pelaa rahapelejä.
 11. Vanhemmat ja toimihenkilöt eivät tupakoi kentän välittömässä läheisyydessä eivätkä käytä alkoholia pelimatkoilla.

Raahessa

__________________________
pelaaja

_________________________
valmentaja

nähnyt: ________________________
huoltaja

4.2 Ulkoharjoittelu

 • Seura saa Pitkäkarin ja Koivuluodon harjoitusajat Raahen kaupungin liikuntatoimelta. Harjoitusaikojen jaosta vastaa juniorijaoston sihteeri ja seuran joukkueiden joukkueenjohtajat.

4.3 Peluuttaminen

 • Seuran joukkueiden toimihenkilöt sitoutuvat siihen, että kaikkia otteluun saapuneita pelaajia peluutetaan koko pelikauden ajan.

4.4 Poissaolosta ilmoittaminen

 • Pelaajan on ilmoitettava poissaolosta joukkueen vastuuvalmentajalle hyvissä ajoin. Jokainen joukkue määrittelee tarkemmin säännöt poissaoloista ilmoittamisista.

4.5 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

 • Pelaaja saa aina halutessaan pelata omassa ikäluokassaan.
 • Pääperiaatteena on pelata oman ikäluokan joukkueessa ja pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan ja hänen vanhempiensa sekä joukkueiden vastuuvalmentajien kesken. Viimekädessä päätöksen tekee seuran hallitus.

4.6 Siirtomaksu

 • Pelaajien siirtomaksuista seurasta toiseen huolehtii hallitus.

4.7 Joukkueiden toimihenkilöiden valinta

 • Joukkueissa vanhemmat valitsevat yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan joukkueen toimihenkilöt eli huoltajat, valmentajat ja joukkueenjohtajan kaudeksi kerrallaan. Seuran hallitus hyväksyy joukkueiden toimihenkilöt .
 • Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.
 • Lisäksi joukkueella voi olla esim. talkoo-, toimitsija- ja markkinointiryhmä.
 • Kentällä tapahtuvasta toiminnasta vastaa vastuuvalmentaja.

4.8 Toimihenkilöiden velvollisuudet

 • Viralliset toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan toimihenkilön tehtävät seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassa Suomen lakeja ja asetuksia, sekä seuran ohjeita, sääntöjä ja Suomen Palloliiton sääntöjä! Toimihenkilöt vastaavat pelaajien vanhempien kanssa joukkueen taloudesta ja toiminnasta.
 • Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran kutsumiin tilaisuuksiin. Joukkueen jokaisella toimihenkilöllä on joukkueessa kurinpitovelvollisuus.
 • Toimihenkilöiden tulee aina käyttäytyä joukkueen keskuudessa asiallisesti ja esim. kiroilu ja pelaajien asiaton arvostelu on kiellettyä.

4.9 Valmentajan tehtävät

 • Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta
 • Tekee kirjanpidon johtoryhmän kanssa sovituilta osa-alueilta.
 • Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen.
 • Yksittäisten harjoitteiden etukäteissuunnittelu.
 • Joukkueiden nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin.
 • Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu (kausi- ja kuukausisuunnitelmat).
 • Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun joukkueen johtoryhmän kanssa.
 • Läsnäolovelvollisuus.
 • Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.
 • Osallistumisvelvollisuus valmennuksen koulutustilaisuuksiin.
 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana, sekä valmentajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran imagoa nostavasti.
 • Osallistumisvelvollisuus vanhempien kokouksiin.
 • Kannustaa joukkuettaan positiiviseen oppimisen ilmapiiriin.

4.10 Joukkueenjohtajan tehtävät

 • Mahdollistaa vuosisuunnitelman toteuttamisen.
 • Toimii yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa.
 • Laatii joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman yhdessä valmentajien kanssa.
 • Vastaa valmentajien kanssa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisesta kauden aikana, sekä vastaa pelaajien lisenssimaksuista.
 • Toimittaa pelaajaluettelot yhteistietoineen jaoston puheenjohtajalle tai sihteerille.
 • Vastaa joukkueen omatoimisesta varainhankinnan suunnittelusta ja organisoinnista.
 • Vastaa tiedottamisesta yhteistyössä joukkueen muiden toimihenkilöiden kansassa.
 • Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.
 • Järjestää matkojen kuljetukset, majoitukset, ateriat, välipalat yhteistyössä valmentajan kanssa.
 • Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa.
 • Ottelujärjestelyt (erotuomarit, toimitsijat ja jne.).
 • Edustusjoukkueen tilitositteet lähetetään tai viedään seuran postilaatikkoon osoitettuna rahastonhoitajalle joka kuukauden 10. päivään mennessä asiatarkistukselle varustettuna.
 • Läsnäolovelvollisuus otteluissa ja harjoituksissa tarvittaessa.
 • Toimii linkkinä seuran johdon ja joukkueen välillä.
 • Toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajan kanssa.
 • Luo joukkueen sisälle positiivista ja avointa ilmapiiriä.
 • Huolehtii joukkueen pelisääntötiedotteiden jakamisesta joukkueen pelaajille/vanhemmille
 • Huolehtii joukkueen kioskivuoroista
 • Tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran imagoa nostavasti

4.11 Huoltajan tehtävät

 • Vastaa joukkueelle annetuista seuran varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta, sekä pitää kirjaa joukkueella olevista seuran varusteista.
 • Huolehtii pelipaidoista kauden päätteeksi.
 • Joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta.
 • Joukkueen varusteiden sopivuudesta.
 • Toimii yhteistyössä jaoston varustevastaavan ja joukkueen johdon kanssa pelivarusteiden ja tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä.
 • Vaatii pelaajilta yleistä hygieniaa.
 • Kuuluu joukkueen johtoryhmään (kurinpitovelvollisuus).
 • Osallistumisvelvollisuus huoltajien koulutus ja yhteistilaisuuksiin.
 • Kannustaa positiivisen ympäristön luomisessa.
 • Tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran imagoa nostavasti

4.12 Joukkueen talous

 • Jokainen seuran aikuis- ja juniorijoukkue tekee vuosittain toimintakaudelle budjetin yhteistyössä juniorijaoston kanssa. Budjetissa määritellään kauden lisenssin hinta. Budjettiesitys esitellään hallitukselle ennen vanhempainkokousta. Joukkueen budjetin hyväksymisestä päättävät vanhemmat kokouksessaan. Hyväksytty toimintasuunnitelma ja toimintabudjetti toimitetaan 10 päivän kuluessa hallitukselle.
 • Joukkueiden on suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan.
 • Joukkueiden varojen käyttöä valvoo joukkueen joukkueenjohtaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olevien pelaajien vanhemmilla.
 • Liikuntahallin kustannuksista juniorijoukkueet vastaavat itse.
 • Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on yhteisesti hankittu, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä.
  Joukkueen omaisuuden myynti seuran ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty ilman erillistä johtokunnan lupaa.
  Pelaajan siirtyessä seuran sisällä joukkueesta toiseen, ei hänen mukanaan siirry mitään varoja uuteen joukkueeseen.

4.13 Varainhankinta

 • Jokainen joukkue huolehtii itse varainhankinnasta.

FC Raahe ry


PL 122, 92101 Raahe

fcraahe@gmail.com

Y-tunnus 0987688-5